Zwrot zadatku z umowy przedwstępnej


Zwrot zadatku z umowy przedwstępnej

 

Jak przygotować pismo do sprzedającego o zwrot zadatku z umowy przedwstępnej?

 

Jeżeli w Twojej umowie przedwstępnej znajduje się zapis umożliwiający zwrot zadatku w przypadku odmowy przez banki udzielenia kredytu hipotecznego, możesz wykorzystać bezpłatnie zamieszczony poniżej przykładowy wzór wezwania.

 

 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2022 roku

……………………………

…………………………..

…………………………..

(Twoje dane)                         

                                                                                   Sz. Pan ………………………

ul. ……………………………..

………………………………..

 

 

 

WEZWANIE DO ZWROTU ZADATKU

 

W związku z umową przedwstępną zawartą z Panem w dniu ……………. r. dotyczącą zakupu mieszkania przy ul. ……………… w ………………, niniejszym pismem z przykrością informuję, iż w odpowiedzi na złożone przeze mnie do banków wnioski kredytowe otrzymałem decyzje odmowne.

Zgodnie zatem z § …………. ww. umowy przedwstępnej, w załączeniu przedkładam dwa odmowne zaświadczenia o udzieleniu kredytu oraz zwracam się z prośbą o zwrot wpłaconego przeze mnie w dniu ………….. r., zadatku w kwocie ………….. zł.

Stosownie do § ………….. umowy, na zwrot zadatku oczekuję w terminie … dni od daty doręczenia niniejszego pisma na następujący numer rachunku bankowego:

Nr rachunku bankowego: …………………………………

Odbiorca: ………………………

Tytułem: zwrot zadatku z umowy przedwstępnej z dn. ……………………. r.

 

                                                                                                                                          ___________________

                                                          podpis

Komentarze są wyłączone