Wypowiedzenie umowy zlecenia

_


Wypowiedzenie umowy zlecenia

 

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia, której okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc od dokonania wypowiedzenia.

 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2022 roku

 

 

                                                                                   ……………………………………

ul. ……..……………………………

……………………………………..

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA Z DNIA 02.01.2022 ROKU

 

Niniejszym pismem wypowiadam Umowę zlecenia zawartą w dniu 02.01.2022 r. pomiędzy mną a firmą XYZ, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W związku z powyższym, przedmiotowa umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem miesiąca od daty doręczenia niniejszego wypowiedzenia.

                                                                                                                                          ___________________

                                                          podpis

Komentarze są wyłączone