Jak napisać podanie o zmianę terminu rozprawy?


 

Czy można prosić o zmianę terminu rozprawy? Poniżej prezentujemy wzór, który możesz bezpłatnie wykorzystać.

W razie pytań, chętnie pomożemy.

zespół

rudomina.pl

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 roku

 

                                              

                                                                                   Sąd ………………….

ul. ……………………

                                                                                   …………………..…..

                                               Wnioskodawca:        ……………….………

ul. ……………………

                                                                                   .…………………….

 

 

Sygn. akt …………………….

 

 

 

WNIOSEK

 

o zmianę terminu rozprawy

 

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o zmianę terminu rozprawy wyznaczonego na dzień 25.08.2022 roku.

 

Uzasadnienie

 

W związku z otrzymaniem wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę w dniu 25.08.2022 roku w sprawie o sygn. akt …………., niniejszym pismem zwracam się do Sądu z prośbą o zmianę ww. terminu rozprawy z powodu zaplanowanego w tym czasie urlopu, na dowód czego przedkładam potwierdzenie rezerwacji lotu/ umowę z biurem podróży z dnia ………../ e – maila z potwierdzeniem rezerwacji hotelu nr (…) z dnia …………… wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu zaliczki (wybrać jedną lub kilka opcji)

 

Wobec powyższego, bardzo proszę, jeżeli tylko będzie to możliwe, o wyznaczenie terminu rozprawy po dniu 25.09.2021 roku.

 

Komentarze są wyłączone